Jenny & Nikki
Price Custom Homes


10925 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

11268 242nd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

24491 143rd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

14317 244h Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

4262 Point Walk
Isle, MN
MLS/PropertyID#

10949 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

12327 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

26983 Naples St NE
Isanti, MN
MLS/PropertyID#151999

18415 61st Ave N
Plymouth, MN
MLS/PropertyID#151992

10108 145th Ave
Becker, MN
MLS/PropertyID#151991

24661 187th St NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#147708

1033 109th Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#145973

14268 244th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#145749

13963 293rd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#145747

12220 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#145559

9074 Kaeding Ave NE
Otsego, MN
MLS/PropertyID#145558

13820 Ghia St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

7979 117TH ST NW
ANNANDALE, MN
MLS/PropertyID#134841

3465 172nd Ln NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#134492

6423 Ambassador Blvd NW
St. Francis, MN
MLS/PropertyID#132501

18017 Concord St NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#130527

6778 85th Ave
Princeton, MN
MLS/PropertyID#130522

12243 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#129575

13284 288th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#129574

8144 241st Lane NE
Stacy, MN
MLS/PropertyID#129573

10013 13th Ave
Becker, MN
MLS/PropertyID#127577

13712 Ghia St NE
Ham lake, MN
MLS/PropertyID#127021

11053 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#126976

10909 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#126973

14248 242nd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#126258

14145 Opal St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#124867

1210 Prairie Pine Court
Monticello, MN
MLS/PropertyID#122409

14188 70th St NE
Otsego, MN
MLS/PropertyID#122408

26153 107th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#122104

12339 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#121037

12269 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#120243

14324 244th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#120242

26311 107th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#119606

29165 142nd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#119336

7255 73rd Ave N
Greenfield, MN
MLS/PropertyID#117654

12356 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#117653

12313 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#114181

24283 143rd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#113653

24235 143rd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#112473

12353 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#112403

17414 Polk St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#111337

14955 Jade St
Becker, MN
MLS/PropertyID#111336

14953 Jade Street
Becker, MN
MLS/PropertyID#111334

4605 141st Lane NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#109849

11500 36th Ave SE
Becker, MN
MLS/PropertyID#109448

3179 194th Ave NW
Oak Grove, MN
MLS/PropertyID#109447

12295 282nd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#108911

20366 Yale Street
Elk River, MN
MLS/PropertyID#107816

12379 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#107036

12246 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#107034

29138 138th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#107033

6070 Urbandale Lane N
Plymouth, MN
MLS/PropertyID#106559

18300 61st Ave N
Plymouth, MN
MLS/PropertyID#98942

12257 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#96577

8868 Kahl Way NE
Otsego, MN
MLS/PropertyID#95482

12299 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#95319

29170 138th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#94443

19083 Woodbine Street NW
Oak Grove, MN
MLS/PropertyID#94132

15801 345th St
Center City, MN
MLS/PropertyID#91973

19118 Aztec St NW
Oak Grove, MN
MLS/PropertyID#90529

3028 Bunker Lake Blvd NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#89884

24257 143rd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#88636

3963 192nd Lane NW
Oak Grove, MN
MLS/PropertyID#87909

12322 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#86152

12365 Flanders St Ne
Blaine, MN
MLS/PropertyID#81548

11908 286th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#81449

14949 Jade Street
Becker, MN
MLS/PropertyID#81447

13810 Ghia St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#80495

13640 Ghia St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#80348

32752 Palm Street
Camrbidge, MN
MLS/PropertyID#79129

19396 Meadowvale Rd NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#78922

3130 Crosstown Blvd NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#78921

14566 316th Ave NW
Princeton, MN
MLS/PropertyID#78920

2783 125th Ct W
Rosemount, MN
MLS/PropertyID#

800 W 73rd St
Richfield, MN
MLS/PropertyID#

10989 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

17661 National St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

17017 Dakota St NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

10285 178th Ave NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

10135 47th St NE
St. Michael, MN
MLS/PropertyID#

26280 107th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

29119 142nd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

32450 Falcon Ave
Stacy, MN
MLS/PropertyID#

11053 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

11021 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

25556 166 1/2 St NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

14206 244th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

2855 132nd Ave NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

4261 Maple Hurst Dr N
Rockford, MN
MLS/PropertyID#

6787 80th Ave
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

14232 242nd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

9630 240th Ave NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

30995 98th St NW
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

12231 Flanders St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

10537 207th Circle NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

11093 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

14052 270th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

15120 83rd St Ct S
Denmark Township, MN
MLS/PropertyID#

10965 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

11086 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

1185 167th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

23702 185th St NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

32226 108th St NW
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

2840 132nd Ave NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

11062 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

11046 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

14203 244th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

20151 Polk St NE
East Bethel, MN
MLS/PropertyID#

11977 286th Ave NW
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

11085 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

226 11th Ave S
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

335 Lachermeier Ln
Waverly, MN
MLS/PropertyID#

16707 Wintergreen St
Andover, MN
MLS/PropertyID#

7810 Ingram St
Greenfield, MN
MLS/PropertyID#

6149 Rivlyn Ave
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

11013 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

26314 107th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

21898 Cty Rd 43
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

6146 Rivlyn Ave
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

4260 Maple Hurst Dr
Rockford, MN
MLS/PropertyID#

4839 145th Ave NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

625 County Road 39 NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

5078Ehler Ave SE
Delano, MN
MLS/PropertyID#

6147 Rivlyn Ave
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

4563 Verde Valley Dr NW
Oak Grove, MN
MLS/PropertyID#

14233 244th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

11061 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

2375 2nd St SW
Buffalo, MN
MLS/PropertyID#

5837 183rd Ave NW
Nowthen, MN
MLS/PropertyID#

6145 Rivlyn Ave NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

13103 Coral Sea Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

2125 Cleveland Way S
Cambridge, MN
MLS/PropertyID#

2127 Cleveland Way S
Cambridge, MN
MLS/PropertyID#

4251 Maple Hurst Dr N
Rockford, MN
MLS/PropertyID#

6101 Rivlyn Ave NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

17786 Lincoln St
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

1057 109th Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#5713976

17968 220th Ave NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

14222 244th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

14240 242nd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

1940 209th AVE NE
Cedar, MN
MLS/PropertyID#

2005 Little Creek Circle
Rockford, MN
MLS/PropertyID#

11328 195th Ave
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

8158 Hazel Bush Trail NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

7073 167th Crossing NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

16806 Yellow Pine St NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

2860 125th Court
Rosemount, MN
MLS/PropertyID#

14566 60th St NE
Otsego, MN
MLS/PropertyID#

26207 107th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

2193 285th Ave NE
Isanti, MN
MLS/PropertyID#

6020 Little Creek Ln
Rockford, MN
MLS/PropertyID#

22363 167th St NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

21890 180th Ct NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

21899 180th Ct NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

13194 Coral Sea Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

17930 220th Ave NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

12517 303rd Ave NW
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

1126 168th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

1049 109th Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

6119 Rivlyn Ave
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

6139 Rivlyn Ave
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

16857 Wintergreen St NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

14350 Packard St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

14283 242nd Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

11006 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

16842 Yellow Pine St
Andover, MN
MLS/PropertyID#

33005 Hilary Circle
Cambridge, MN
MLS/PropertyID#

17989 220th Ave NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

2007 Little Creek Circle
Rockford, MN
MLS/PropertyID#

1205 168th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

19467 Carson Ct NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

3070 132nd Ave NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

1041 109th Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

4292 168th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

19457 Carson Ct
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

10245 178th Ave NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

6114 Rivlyn Ave NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

19457 Carson Ct
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

11550 36th Ave SE
Becker, MN
MLS/PropertyID#

22503 Garden Grove Road
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

1065 109th Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

1060 109th Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

17954 220th Ave NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

11261 195th Circle NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

445 173rd Ln NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

18008 220th Ave NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

27955 Xerus St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

26561 8TH ST
ZIMMERMAN, MN
MLS/PropertyID#

1124 169th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

27977 Xerus St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

1371 167th Ave
Andover, MN
MLS/PropertyID#

1063 169th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

2852 132nd Ave NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

2851 Kraft Ave
Annandale, MN
MLS/PropertyID#

1212 Prairie Pine Court
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

874 261st Ave NE
Isanti, MN
MLS/PropertyID#

51880 Birch Ave
Rush City, MN
MLS/PropertyID#

10232 177th Ave NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

16767 Avocet St Nw
Andover, MN
MLS/PropertyID#

12793 Dunkirk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

4448 86th Street NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

11029 Polk St NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

5075 Xkimo Court NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

5065 Xkimo CT NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

13764 212th CT
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

5885 Fountain Ln N
Plymouth, MN
MLS/PropertyID#

22136 Grant St NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

1200 167th AVE NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

12773 Dunkirk ST NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

6107 Rivlyn AVE NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

4438 86th ST NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

4448 86th St NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

8582 Edmonson Way NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

4518 86th street
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

9016 280th Ave NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

17818 Lincoln St NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

13123 Coral Sea Ct NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

17423 Able ST NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

2126 Cleveland Lane S
Cambridge, MN
MLS/PropertyID#

11256 195TH circle NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

24664 140th St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

16738 Inca St NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

10287 178th Ave
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

24472 143rd St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

3418 Victoria St N
Shoreview, MN
MLS/PropertyID#

2075 80th St E
Lino Lakes, MN
MLS/PropertyID#

4380 86th St NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

19114 81st Place N
Maple Grove, MN
MLS/PropertyID#

2989 South Coon Creek DR
Andover, MN
MLS/PropertyID#

14038 Furlong Trail
Hastings, MN
MLS/PropertyID#

2555 Western Avenue N
Roseville, MN
MLS/PropertyID#

27986 Xerus St NW
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

26277 177th St NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

16839 Piper Lane
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

13171 Preserve Cir
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

17724 262nd Ave NW
Orrock Township, MN
MLS/PropertyID#

17420 Jackson St NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

5129 Shooting Star Lane SW
Pequot Lakes, MN
MLS/PropertyID#

13093 Jameson St
Becker, MN
MLS/PropertyID#

17964 Lake Allen Drive
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

14927 117th St SE
Becker, MN
MLS/PropertyID#

3677 Padre Court
Nisswa, MN
MLS/PropertyID#

3674 Padre Court
Nisswa, MN
MLS/PropertyID#

16523 Piper Lane
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

4871 Emily Road
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

16541 Piper Lane
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

17877 262nd Ave NW
Orrock Township, MN
MLS/PropertyID#

17896 Lake Allen Drive
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

13812 Oakwood Drive
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

3509 269th Ave NE
Isanti, MN
MLS/PropertyID#

12724 293rd Ave NW
Princeton, MN
MLS/PropertyID#

11357 Hillcrest Heights
CrossLake, MN
MLS/PropertyID#

1118 Jansen Ave SE
Hanover, MN
MLS/PropertyID#

13135 Two Mile Road
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

1260 167th Ave NW
Andover, MN
MLS/PropertyID#

13125 Preserve Circle
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

3647 Padre Pl
Nisswa, MN
MLS/PropertyID#

17663 262nd Ave
Orrock Township, MN
MLS/PropertyID#

2510 154th Lane NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

870 174th Ave NE
Ham Lake, MN
MLS/PropertyID#

17492 Lake Allen Drive
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

3635 Tradition Dr.
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

5895 Town Hall Dr.
Greenfield, MN
MLS/PropertyID#

13837 Oakwood Dr
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

30494 Creek Circle
Breezy Point, MN
MLS/PropertyID#

1020 Ives Lane N
Plymouth, MN
MLS/PropertyID#

6138 Rivlyn Ave NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

13817 Oakwood Dr
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

31594 Green Scene Dr
Breezy Point, MN
MLS/PropertyID#

8203 119th Ave SE
Becker, MN
MLS/PropertyID#

6140 Rivlyn Ave NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

24484 143rd St. NW
Elk River, MN
MLS/PropertyID#

4334 86th St NE
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

17822 Lake Allen Dr
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

1054 109th Court NE
Blaine, MN
MLS/PropertyID#

6122 Rivlyn Ave NW
Ramsey, MN
MLS/PropertyID#

27940 Xerus St
Zimmerman, MN
MLS/PropertyID#

1307 Randolph Ave
St. Paul, MN
MLS/PropertyID#

13 Harrison Ave S
Hopkins, MN
MLS/PropertyID#

57701 Lake Pl
McGregor, MN
MLS/PropertyID#

17970 262nd Ave NW
Orrock Township, MN
MLS/PropertyID#

30387 Pinewood Dr
Breezy Point, MN
MLS/PropertyID#

1131 Lakeshore Dr.
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

13137 Berrywood Dr
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

13145 Berrywood Dr
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

8375 Gatewater Dr.
Monticello, MN
MLS/PropertyID#

17942 Lake Allen
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

9934 14th Circle NE
St. Michael, MN
MLS/PropertyID#

654 Witham Lane
Eagan, MN
MLS/PropertyID#

13163 Berrywood Dr
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

7500 Fawn Hill Rd
Chanhassen, MN
MLS/PropertyID#

3990 Blaze Blvd
Jenkins, MN
MLS/PropertyID#

13193 Preserve Cir
Baxter, MN
MLS/PropertyID#

5446 Ojibwa Rd
Brainerd, MN
MLS/PropertyID#

17785 262nd Ave NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

19167 181st St NW
Big Lake, MN
MLS/PropertyID#

27036 Middle Cullen Rd
Pequot Lakes, MN
MLS/PropertyID#

All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified